Pierre van Dijk     
Abstract Expressionisme / Fragile-Freedom - Synesthesie.

ART & SYNESTHESIE; Theater for a new audience. 

Kleurrijke clusters en levendige vibrato’s,

Kleurrijke clusters en levendige vibrato's kenmerken het werk van de abstract expressionist en synesthete Pierre van Dijk. Als synesthete gebruikt Pierre vorm en kleur om zijn waarneming van muziek zichtbaar te maken deze waarneming wordt synesthesie genoemd. De belevenis "synesthesie" ligt bij de aanschouwer, toehoorder en is een individuele ervaring.

Abstract Expressionism Pierre van Dijk, Synesthesie , Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Franz Kline, William Baziotes,Synesthesie - Expressionisme ( Naar Rubens Oil - Linen 180x130cm. Pierre van Dijk 1995) "we need a new day" & How deep is your love" 80x80cm Acryl on linen Pierre v.Dijk 2022. - Art project "Fragile-Freedom" Objecten John van Nistelrooij.


Synesthesie is het neurologische verschijnsel waarbij een zintuiglijke waarneming ongewild ook een of meerdere andere zintuiglijke indrukken oproept. Hoewel het niet ongewoon is dat zintuiglijke waarnemingen onderlinge invloed hebben, is dit bij synesthesie dusdanig sterk dat bijvoorbeeld kleuren geproefd worden of geluiden gezien. 


Abstract Expressionism Pierre van Dijk, Angel Corpa Martinez, Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Franz Kline, William Baziotes,"The Voice of Angel Corpa Martinez" - Libertad sin Ira. Spanish Singer - performer 60x70cm Acryl 0n Linen Pierre v.Dijk '22 Synesthesie.


Een aantal bekende Synestheten ; Vincent van Gogh-schilder, David Hockney-schilder, W. Kandinsky-schilder, Franz Liszt-componist, Sibelius-componist, Robbert Dijkgraaf-natuurkundige, Marilyn Monroe-filmster. 

Zoals bijvoorbeeld componist  " Sibelius’ " zijn symfonie nr. 2  de gele symfonie noemde. ( D majeur ) Of het Adagio for strings van S. Barber dat vaak beluisterd wordt bij emotionele gebeurtenissen en mij bij het beluisteren een schilderij deed maken die ik de Titel " Black Page "( E.bm - F - G.- A.b ) heb gegeven. Context serie "Fragile-Freedom". 


Abstract Expressionism Pierre van Dijk, S.Barber, Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Franz Kline, William Baziotes,@ / "Black Page" 80x100cm Acryl on Linnen ( S.Barber - Adagio for Strings ) ( E.bm - F - G.b - A.b )

 

              

                              Krachtige emoties zijn onontbeerlijk in onze artistieke geest! “Einstein”


 


.Luc Cianfarani  - Modern Componist. USA.

Abstract Expressionism Pierre van Dijk, Synesthesie , Luc Cianfarani - Modern Componist, de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Franz Kline, William Baziotes,Synesthesie - samen werking met : Luc Cianfarani - Modern Componist.

 


Luc Cianfarani is een in Brooklyn wonende componist.
Luc's werk wordt geprezen om zijn vermogen om diepgewortelde muziek te creëren en wordt geroemd omdat het "een emotioneel gewicht heeft dat moeilijk van je af te schudden" (Tome to the Weather Machine). Luc is opgeleid als klassiek pianist en als componist in de Europese avant-garde en is in staat om unieke muziek te schrijven die grenzen verlegt en toch toegankelijk blijft voor luisteraars. Luc is een echt veelzijdige componist en heeft korte films en speelfilms gescoord, gecomponeerd voor ensembles zoals het Tak Ensemble en Splinter Reeds, en heeft geschreven voor de popband "Late Guest at the Party". Hij behaalde een master in compositie aan de Boston University en een bachelor in pianouitvoering aan de University of Virginia. ( zie Colofon op deze pagina )Video hieronder : Synesthesie performance van  kunstenaar  Tobias Rothe  uit 2014.  Amsterdam NL.


Adagio for Strings   Samuel Barber . Detroit Symphony Orchestra. ( Synesthesie "Black Page" 80x100cm Pierre van Dijk . ) 
Synesthesie - Klank - Kleur kaart


 

Synesthesie - poëtisch vertaald als een "verbinden van de zintuigen", is een van de meest artistiek geliefde mentale aandoeningen. Het manifesteert zich in elke synesthete anders, maar duidt over het algemeen op een ongebruikelijke activering van meerdere zintuigen als reactie op stimuli. Typische voorbeelden zijn het waarnemen van getallen als verschillende tinten of het samenvoegen van audio-invoer met bepaalde vormen en kleuren.


5-01-2023 

Facebook Group Art & Synesthesie

Luc Cianfarani ; Componist 

Pierre van Dijk; Kunstschilder

Curious join our group.


COLOFON:

Luc Cianfarani  Modern Componist ( samenwerking - inspiratie: Synesthesie Pierre. )

Alexa Stier  Pianist ( samenwerking - inspiratie: Synesthesie Pierre. )

"Synesthesie"    onderzoek    Paris Brain Institute

video; Synesthesie performance 2014 June 4 Vondel bunker Amsterdam NL. met dank aan kunstenaar Tobias Rothe 

Blogspot.com    ART - SYNESTHESIE  

Google-Art + Culture maakt gebruik van machine learning Synesthesie - Kandinsky gesimuleerde Synesthesie

 Angel Corpa Martinez is een Spaanse zanger componist performer van o.a  "Libertad sin ira" . 

...........................

Heeft U vragen, opmerkingen of ideeën over dit onderwerp dan hoor ik u graag.  Bedankt voor uw interessen. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn