Pierre van Dijk      
Abstract Expressionisme / Fragile-Freedom

  WELKOM

Abstract expressionisme.- symbool van de vrije wereld.   

Abstract Expressionism Pierre van Dijk, Willem de Kooning, Basquiat, Joan Mitchell, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Franz Kline, William Baziotes,"free as a bird" (2022) Acrylic on linen 80x100cm Pierre van Dijk
 "Fragile-Freedom"  Exhibition.

Our thoughts are with the people who have to live with war and oppression.

Quote "Ons gehele geluk is afhankelijk van onze kwaliteit om lief te hebben" Unquote - Spinoza, 1632-1677.

  Art Project “Fragile Freedom”

Call for constructive communication about art and society.
Positive visions and stories about the future are rare, but this is exactly what we need. Leave polarization and a sense of hopelessness behind and embrace a proactive approach. Just as Abstract Expressionism symbolizes our freedom .  (Pierre v.Dijk)Kunst is tenslotte het enige dat zowel continu beweegt, als stil luistert naar de ziel die verlangd naar een vreedzame en liefdevolle orde.

In de 21e eeuw, zal de kunst, met zijn noodzakelijke vrijheden, een eeuwigdurende beweging in zowel verbeelding als verlangen zijn. 

Gallery - Shop 


Fragile-Freedom. "Black Page" Fragile-Freedom.'22 Acrylic on linen 80x100cm Pierre van Dijk


 

Het canvas begint met een "niets", maar wordt een document van en klinkt als rumoer in de verbeelding van het voortdurend verlangen naar vrijheid en beweging.


Fragile, Freedom, Abstract, Expressionism, Pierre van Dijk, Ukraine, Painting, Paintings, Pierre, Home, wall, living, room, sitting room, decoration, Art, Holland, Europe, Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Franz Kline, William Baziotes,Onze gedachten zijn bij de mensen die moeten leven met oorlog en onderdrukking. Painting "out of nowhere" - fragile-freedom.- Pierre van Dijk. 80x80cm '22

Abstract, Expressionisme, Jackson Pollock, Willem de Kooning, New York, A Gorky, pierre van Dijk. Fragile, Freedom, Schilderijen, galerie, s-Hertogenbosch, Bossche, Impressionist, Empel, Noord Brabant, Museum, Gallery, Atelier, Nederland Expressionisten,"We need a new day" Fragile-Freedom - 80x80cm - Pierre van Dijk

 

"Het doel van kunst is niet om de werkelijkheid te reproduceren, maar om een eigen werkelijkheid met dezelfde intensiteit te creëren." Drs. Jan van Velthoven .  
"Fragile Freedom"   Abstract - Expressionisme 2022


Pierre van Dijk, Abstract, Expressionisme, Fragile, Freedom, Schilderijen, galerie, Pierre, s-Hertogenbosch, Bossche, Impressionist, Empel, Noord Brabant, Museum, Gallery, Atelier, Nederland Expressionisten, Jackson Pollock, Willem de Kooning, New York, A Gorky,"Leaden Load for Rwanda '22 " Fragile-Freedom - Pierre - Paintings & John - Objects.


John van Nistelrooij Beeldhouwer.  geregistreerd  RKD

John bleef zichzelf steeds andere vragen stellen en duwde de materie om te doen wat de vorm nog niet eerder had gedaan. 
Het vergt moed om deze sprongen in deze ruimte te maken. 
Zichtbaar door licht, kijkend hoe het de wereld rondreist.
John zijn objecten bevinden zich in een beschouwing van de ruimte en beperkingen van
vrijheid - Materialen; Hout-Goud-Lood-Marmer.

© Pierre van Dijk  - RKD  -  Literatuur ; Lexicon Jacobs P.M.J. - ISBN  90-801063-1-3  

 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn